VillaMASTER RDAF Mini

 • 33 000 kr
 • 32 000 kr

Vindsaggregat med 86% värmeåtervinning. +/- 80 l/s vid 200Pa max 160m² rekommenderas.VillaMASTER RDAF Mini är det minsta FTX-aggregatet i FläktGroups nya bostad

I lager
Lagersaldo:

Lägg till tillbehör

Dela

Vindsaggregat med 86% värmeåtervinning. +/- 80 l/s vid 200Pa max 160m² rekommenderas.

VillaMASTER RDAF Mini är det minsta FTX-aggregatet i FläktGroups nya bostadsserie. Aggregatet har en värmeåtervinningsgrad på hela 86% och drivs med hjälp av högeffektiva EC-motorer vilket i kombination resluterar i ett mycket energieffektivt aggregat.

Aggregatet är tillverkat för att placeras i kalla utrymmen så som på vind.

Aggregatet är helt utan tillval som väljs till nedan och styrpanel väljs i fliken tillbehör!

Kortfakta:

 • 86% verkningsgrad
 • Roterande värmeväxlare med ställbart varvtal
 • Steglös styrning
 • Högverkande EC-motorer
 • Leveraras med 2m anslutningskabel till kontrollpanelen
 • Filter F7/M5
 • Behöver ingen dränering
 • Automatisk begränsning av fuktåtervinning finns som tillval
 • Modbus RS485
   

Mått och vikt:

Höjd: 475mm
Bredd: 540mm
Längd: 950mm
Vikt: 57kg
Kanalanslutning: 160Ø

Styrning
Till Villa MASTER RDAF kan man välja mellan två olika kontrollpaneler.

Curo Basic som är den lite enklare varianten. Här kan man välja mellan tre driftslägen, "Borta", "Hemma" och "Forcering".

Curo Touch heter den mer avancerade kontrollpanelen med touchdisplay i färg.

Val av kontrollpanell görs under fliken tillbehör.

Tillval

Co2-styrning
Genom att låta ventilationssystemet mäta koldioxidhalten i huset så regleras fläkthastigheten automatiskt för att uppnå önskad Co2-halt. 


Ethernetanslutning
Genom att ansluta aggregatet till ett befintligt nätverk i huset så kan värden utläsas genom aggregatets inbyggda webbserver. Detta är även ett nödvändigt tillägg om man önskar styra sitt aggregat med ett överordnat system via ModBus TCP/IP.


Fuktstyrning
Detta tillval gör att en sensor mäter luftfuktigheten i huset och begränsar återföringen av fukt om mätvärdet är högre än angivet gränsvärde.

Eftervärmare
Aggregatet kan köpas med inbyggd elektronisk eftervärmare. Eftervärmaren aktiveras om den ingående luften inte når inställt börvärde efter den passerat värmeväxlaren. Eftervärmaren styrs av en ”pulser” som är kopplad till en termometer. Eftervärmaren är inte tillverkad för att fungera som värmekälla utan endast för att kompensera för förlusten i värmeväxlaren.

Eftervärme & Förvärmare El (Om denna väljs till behövs inte den ovan)
I områden där temperaturen är lägre än -25° C bör aggregatet kompletteras med en förvärmare. Förvärmaren värmer upp den kalla uteluften innan den passerar igenom den roterande värmeväxlaren.