Luftvärmeaggregat

Ett luftvärmesystem består av både en luftburen värme och en balanserad ventilation med värmeåtervinning. Värmeåtervinningsaggregatet kan antingen vara köksplacerat, i en garderob, i ett grovkök eller på ett vindsutrymme. Ett luftvärmesystem använder sig av samma kanaler för spridning av både ventilation samt varm luft för uppvärmning. Det stora cirkulerande luftflödet i huset ger en snabb och följsam temperaturreglering.