VillaMASTER RDAF Maxi

 • 57 000 kr
 • 55 500 kr

Vindsaggregat med 86% värmeåtervinning. +/- 220 l/s vid 200Pa max 440m² rekommenderas.Villa MASTER RDAF Maxi är det största FTX-aggregatet i den nya bostadsseri

I lager

Lägg till tillbehör

Dela

Vindsaggregat med 86% värmeåtervinning. +/- 220 l/s vid 200Pa max 440m² rekommenderas.

Villa MASTER RDAF Maxi är det största FTX-aggregatet i den nya bostadsserien från Fläkt Wooods. Aggregatet har en värmeåtervinning på hela 86% och drivs av en högheffektiva EC-motorer vilket i kombination resluterar i ett mycket energieffektivt aggregat.

Aggregatet är helt utan tillval som väljs till nedan och styrpanel väljs i fliken tillbehör!

Aggregatet är tillverkat för att placeras i kalla utrymmen så som på vind och har sina anslutningar på kortsidorna.

Kortfakta:

 • 86% verkningsgrad
 • Roterande värmeväxlare med ställbart varvtal
 • Steglös styrning
 • Högverkande EC-motorer
 • Leveraras med 2m anslutningskabel till kontrollpanelen
 • Filter F7/M5
 • Behöver ingen dränering
 • Automatisk begränsning av fuktåtervinning finns som tillval
 • Modbus RS485
   

Mått och vikt:

Höjd: 685mm
Bredd: 750mm
Längd: 1200mm
Vikt: 109kg
Kanalanslutning: Ø250
 

Styrning

Fläkt Woods CURO Touch gör det enkelt att styra ditt ventilationssystem med ett fingertryck via den användarvänliga färgskärmen med tydliga symboler.

Curo Touch passar Fläktwoods RDKS, RDAS och RDAF -Mini, -Midi och -Maxi

Tillval

Co2-styrning
Genom att låta ventilationssystemet mäta koldioxidhalten i huset så regleras fläkthastigheten automatiskt för att uppnå önskad Co2-halt. 


Ethernetanslutning
Genom att ansluta aggregatet till ett befintligt nätverk i huset så kan värden utläsas genom aggregatets inbyggda webbserver. Detta är även ett nödvändigt tillägg om man önskar styra sitt aggregat med ett överordnat system via ModBus TCP/IP.


Fuktstyrning
Detta tillval gör att en sensor mäter luftfuktigheten i huset och begränsar återföringen av fukt om mätvärdet är högre än angivet gränsvärde.

Eftervärmare
Aggregatet kan köpas med inbyggd elektronisk eftervärmare. Eftervärmaren aktiveras om den ingående luften inte når inställt börvärde efter den passerat värmeväxlaren. Eftervärmaren styrs av en ”pulser” som är kopplad till en termometer. Eftervärmaren är inte tillverkad för att fungera som värmekälla utan endast för att kompensera för förlusten i värmeväxlaren.

Eftervärme & Förvärmare El (Om denna väljs till behövs inte den ovan)
I områden där temperaturen är lägre än -25° C bör aggregatet kompletteras med en förvärmare. Förvärmaren värmer upp den kalla uteluften innan den passerar igenom den roterande värmeväxlaren.