Systemair Save VTR 150/K med spiskåpa

  • 31 387 kr

Beskrivning av Systemair Save VTR 150/K med spiskåpaObservera att vi har styrpanel Save Touch nu åter i lager. Spiskåpa/FTX-aggregat (max 100 m² rekommende
I lager

Lägg till tillbehör

Dela

Beskrivning av Systemair Save VTR 150/K med spiskåpa

Observera att vi har styrpanel Save Touch nu åter i lager. Spiskåpa/FTX-aggregat (max 100 m² rekommenderas)

OBS! Aggregatet måste kompletteras med styrpanel som du hittar under tillbehör.

  • Högeffektiv roterande värmeväxlare
  • Energieffektiva RadiCal-fläktar med modern EC-teknik
  • Separata inställningar för till- och frånluftsflöde
  • Startguide för enkel idriftsättning
  • Modern design med integrerad spiskåpa
  • Automatiskt byte till sommardrift (utan värmeåtervinning)
  • Behovsstyrd reglering
  • Låg ljudnivå
  • Modbus-kommunikation via RS-485

Var noga med att göra de olika valen; Effekt på elvärmebatteri, färg och höger-/vänsterutförande.

Systemair VTR 150/K har en integrerad spiskåpa med en förbikopplingskanal för kökets frånluft och ska placeras ovanför spisen. Aggregatet har utformats för att passa i olika köksmiljöer med en modern design. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med hög verkningsgrad och termostatreglerat elektriskt eftervärmningsbatteri som du nedan kan välja önskad effekt på. Eftersom aggregatet är försett med energieffektiva fläktar med EC-motorer så är energiförbrukning låg. Med de här motorerna kan upp till 50 % lägre energiförbrukning uppnås jämfört med AC-lösningar och med bara halva ljudnivån.

Den integrerade spiskåpan är försedd med tryckknappar för spjäll, forcering och belysning. Under matlagning öppnas spjället med ett tryck på knappen. Ett andra tryck forcerar ventilationen och ett tredje tryck stänger ventilationsspjället i spiskåpan och aggregatet återgår till normaldrift.

Idriftsättning av aggregatet kan göras från en eller flera manöverpaneler. En startguide gör idriftsättningen enklare och ser till att aggregatet inte körs vid felaktiga förhållanden. Den aktuella inställningen visas med symboler och text på displayen, såsom tilluftstemperatur och fläkthastighet. Inställning av till- och frånluftsflöde görs vid driftstarten men kan även ställas in från menyinställningarna. Timerfunktion för automatiskt byte mellan dag- och nattdrift ingår. Filterperiod kan också ställas in. Larmsignaler indikerar eventuella feltillstånd.

Systemair VTR 150/K har en utgång för reglering av externt varmvatten- eller kylbatteri och förberedda inlopp för behovsstyrd ventilation från externa givare, till exempel CO2, närvarodetektor eller fuktighetsgivare (potentialfri kontakt).