Vad är Radon? Värt att veta om radonmätning, radonhalter och radonbidrag

|8/02, 2021

Vad är Radon? Värt att veta om radonmätning, radonhalter och radonbidrag


De flesta som bor i villa har någon gång stött på ordet radon. Men vad är radon egentligen, och hur farligt är det? Vi kommer nu att gå igenom vad radon är, hur det påverkar vår hälsa, och olika lösningar för att sänka radonvärdet i våra hus.

Radon är ett grundämne, eller mer specifikt en radioaktiv ädelgas. Denna gasen är helt luktfri samt osynlig och finns överallt omkring oss - i jorden, luften och vattnet. 

Denna gasen sprids lätt från exempelvis uran- och radiumhaltig berggrund in i villor. Radongasen i sig är ofarlig, men när den sönderfaller avger den skadlig joniserande strålning. Detta avfall kallas radondöttrar, vilket är det som kan skapa fara för oss människor. Radondöttrarna avger en joniserande strålning, som gör att avfallet drar till sig rök- och dammpartiklar. Dessa partiklar tar sig sedan enkelt ned i våra lungor, vilket i sin tur fastnar i lungorna. Detta orsakar skador på lungorna som i sin tur ökar risken för lungcancer.

Risker med förhöjda radonvärden

Det som alltså oftast utges vara en hälsorisk är avfallet från radonet, inte radongasen i sig. Radon sägs orsaka ca 500 fall av lungcancer per år i Sverige, och bedöms vara en bidragande orsak till 3-14% av alla lungcancerfall i världen. Däremot drabbar detta i första hand människor som röker, har rökt, eller passivt röker. Radon avger dessutom en radioaktiv strålning. Strålning sägs öka risken för cancer, men om strålningen från just radon är tillräckligt hög för att orsaka skada är oklart. 

Gränsvärden för radon

Radon mäts i Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter luft). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter. Med dessa värden har vi kunnat få till olika gräns- och referensvärden: 

World Health Organization (WHO), har sedan 2009 haft en rekommenderad referensnivå på 100 Bq/m3 . Dem tillägger även att om detta inte är möjligt ska nivån inte överskrida 300 Bq/m3. Boverket i Sverige har fastställt en gränsvärde på 200 Bq/m3. I många gamla villor är det vanligt med värden på 4-500 Bq/m3, om inte mer. 

Åtgärder

Höga radonvärden kan åtgärdas på tre olika sätt:

  1. Avlägsna radonkällan: Radon kan förekomma i husets byggmaterial. Detta är däremot oftast en svår och kostsam metod för att bli av med sina höga radonvärden. Dessutom brukar den störst bidragande orsaken vara höga radonhalter i marken runt huset, vilket gör att detta inte löser problemet.

  1. Utestänga radonet: Radon som finns i marken utanför huset tränger sig lätt in genom otätheter och sprickor. Om dessa “läckage” förseglas, kan det sänka radonvärdet. Alternativt installera en radonfläkt som suger ur husgrunden för att sänka trycket under huset, vilket förhindrar att radonet kommer in. Detta kan dock vara svårt att åtgärda, och kan ta tid att hitta ytor som inte är täta. Radon tränger sig in näst intill överallt.

  1. Späda ut Radonet i luften genom ventilation: Detta är den vanligast förekommande åtgärden för radon i hemmet. Om du inte har någon ventilation alls i huset kan ovannämnda lösningar bidra till en liten förbättring. Däremot är den helt klart effektivaste lösningen att investera t.ex en FTX-lösning, där du har både frisk luft som tillsätts och gammal luft som sugs ut. Detta gör att radongasen aldrig får samma chans att vara kvar och sönderfalla, utan byts hela tiden ut med luften. Detta är den helt klart effektivaste lösningen på radonproblemet, men en kombination av olika metoder är oftast effektivast.

Radonbidraget

Hundratusentals bostäder i Sverige har fortfarande för höga radonhalter, vilket gjort att Sverige har valt att att återinföra det så kallade radonbidraget. Detta för att svenska folket lättare ska kunna tackla de hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder. Vid behov av radonsanering ska en ansökan skickas in till den Svenska myndigheten Boverket. Detta bidrag kan sökas av småhusägare och motsvarar 50% av totalkostnaden på hela ingreppet, med ett maxbelopp på 25 000 kronor. För att bidraget ska berättiga måste radonhalten i inomhusluften överstiga 200 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter).

En ansökan ska dessutom kompletteras med uppgifter såsom:

  • Mätrapport som påvisar hög radonhalt efter utförd radonmätning.

  • En handling som visar vilket eller vilka källor som föreligger orsaken bakom problemet.

  • En redovisning av vilken framgår den/de åtgärder ansökan gäller.

Såhär mäter du radon

Det vanligaste är att man mäter inomhusluften med hjälp av mindre mätdosor (spårfilmsdosor). Detta är en lätt och effektiv metod. Vid mätningen ska du mäta i minst två rum och på respektive våningsplan, du ska ej mäta i kök eller badrum. En långtidsmätnings längd ska vara minst två men helst tre månader, medans en korttidsmätnings längd ligger på minst 7, men helst 10 dygn. Värt att tillägga är att en korttidsmätning endast ger en indikation, och ger alltså inte ett årsmedelvärde som en långtidsmätning ger. Efter att mätningen är gjort skickas dosorna tillbaka för analys till returadressen (RETURFRAKT INGÅR). Efter analys cirka 7 dagar, skickas PDF rapport till kunden på Mail.


Visa mer info och pris för mätpaket för långtidsmätning genom att klicka HÄR


Visa mer info och pris för mätpaket för korttidsmätning genom att klicka HÄR


SlutsatsAtt bli av med radon helt är en omöjlig uppgift, eftersom det finns överallt runt omkring oss. Däremot är det bra att hålla koll på dina värden, så du inte utsätter dig själv för fara. Det finns olika sätt att sänka sina radonvärden, men den mest effektiva lösningen är att byta ut luften med hjälp av Ventilation. Vi på Ventilationsexpressen hjälper dig gärna med frågor och funderingar angående olika ventilationslösningar. Vi kan dessutom erbjuda skräddarsydda FTX-paket innehållande komplett kanalsystem och ventilationsaggregat. Vi hörs!