Fläktwoods Housemaster RDAS

  • 28 500 kr

Ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning. + / - 120 l/s vid 200Pa, max 240m² rekommenderas.Värmeåtervinningsaggregatet RDAS är en vidareutveckling av Fläkt

I lager

Lägg till tillbehör

Dela

Ventilationsaggregat med hög värmeåtervinning. + / - 120 l/s vid 200Pa, max 240m² rekommenderas.

Värmeåtervinningsaggregatet RDAS är en vidareutveckling av Fläkt Woods aggregat RDAR. Aggregatet är utrustat med steglös varvtalsreglering och har en roterande värmeväxlare. Temperaturregleringen blir mycket exakt som ger önskad tilluftstemperatur en högre noggrannhet.

Man kan även köpa en tillvalsfunktion som automatiskt begränsar den roterande värmeväxlarens fuktåterföring vid hög fukthalt i inomhusluften. RDAS-aggregatet ska utrustas med Fläkt Woods styrsystem Curo®, tillsammans med den grafiska kontrollpanelen Curo® Touch eller den enklare membranpanelen Curo® Basic, se fliken tillbehör. Aggregatet kan monteras i varma eller kalla utrymmen och är främst avsett för bostäder och mindre lokaler. Alla aggregatets anslutningar pekar uppåt och placeras på vägg, stående på golv eller liggande på golv med luckan uppåt.

 

Produktfakta

• Temperaturverkningsgrad, upp till 85%

• Varvtalsstyrd roterande värmeväxlare

• Högeffektiva EC-motorer

• Individuellt injusterbara fläktar

• Rekommenderas för bostadsytor upp till 240 m2

• Till- och frånluftsflöde 120 l/s

• Filter, klass M5/G4

• Kräver ingen dränering

• Lätt att installera & servicevänlig

• Automatisk begränsning av fuktåterföring (tillval)

• Grafisk kontrollpanel Curo® Touch (tillval)

• Modbus-kommunikation

 

För- och eftervärmare (1000W) RDAF-99-05-1 (ej samma som RDKS !!)

Aggregatet har plats för inbyggd elektrisk för- och eftervärmare. I områden där den dimensionerande utetemperaturen är lägre än –25°C skall aggregatet kompletteras med en förvärmare.

Komplettering med värmare kan ske i efterhand.


Styrutrustning

Aggregatet är försett med en elektronisk styrenhet. Den inbyggda styrutrustningen sköter den roterande värmeväxlaren, driften av fläktarna samt eventuell för- och eftervärmare.

 

Fläktstyrning

Tre driftslägen kan väljas via kontrollpanelen (tillbehör):

• ”BORTA” används vid lägre ventilationsbehov, exempelvis

När huset står tomt under en period

• ”HEMMA” används för normalt ventilationsflöde

• ”FORCERING” används vid förändrade förhållande – t.ex. fler personer än vanligt i huset eller efter dusch eller tvätt. (återgång sker automatiskt efter 120 minuter)

Fläkthastigheterna kan injusteras oberoende av varandra via någon av våra kontrollpaneler (tillval). Värdena avläses med blinkande lysdioder i Curo® Basic och i klartext i Curo® Touch.

 

Temperaturstyrning

Den roterande värmeväxlaren samt eventuell eftervärmare hålls på inställd temperatur genom reglering via styrenheten.

Det önskade tilluftstemperatur ställs in 2 steg. Primärt med återvinning från aggregatet, sekundärt hjälper eftervärmaren till med uppgiften.

Utetemperaturen styr förvärmaren. Tilluftstemperaturen regleras med hjälp av eftervärmaren. Detta sker endast när den roterande värmeväxlaren är i drift.

Avfrostningsfunktionen träder ikraft när utetemperaturen är under –10°C. Detta sker var 6:e timme.

 

Kylåtervinning

Återvinning av kyla (från frånluften) startas om frånluften är kallare än uteluften.

Detta sker främst om man har någon form av kylmaskin i huset.

 

Mått och vikt

Höjd: 963mm

Bredd: 580mm

Djup:  519mm

Vikt: 68kg

Kanalanslutning: 160/200Ø (se bild ovan)