Östberg Heru 250 T EC - 430m²

 • 40 000 kr

Ventilationsaggregat Östberg HERU 250 T EC med likströmsfläktar är konstruerat för till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Luftmängd +/- 184l/s vid


I lager
Dela

Ventilationsaggregat Östberg HERU 250 T EC med likströmsfläktar är konstruerat för till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Luftmängd +/- 184l/s vid 200Pa (max 370m² rekommenderas).


 • Golvmodell med toppanslutning.
 • Konstruerat för till- och frånluftsventilation med energiåtervinning s.k. FTX.
 • Lämplig för installation i lägenheter, småhus, kontor och andra lokaler där det ställs stora krav på inomhusmiljön.
 • Hög temperaturverkningsgrad 86%, låg energianvändning (SFP), låg ljudnivå, hög driftsäkerhet och ger en ren inomhusluft.
 • En unik konstruktion där alla köldbryggor minimerats.
 • För enkel hantering är aggregatet fjärrstyrd via den trådlösa manöverenheten för drift och övervakning.
 • Levereras förberedd för Modbuskommunikation via RS485 (tillbehör erfordras).
 • Luftflödet genereras av två tystgående radialfläktar med EC-motor, fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
 • Fläktarna är anslutna med snabbkontakter och är mycket lätta att ta ur för rengöring.
 • Har en regenerativ roterande värmeväxlare av icke hygroskopisk typ, tillverkad av aluminium och placerad centralt i aggregatet. Även värmeväxlaren kan demonteras för rengöring.
 • Brännbart kassettfilter typ ISO ePM1 50% som standard, för både från- och tilluften, filtren är mycket enkla att byta ut.
 • Inbyggd styrning för värme/kyla.
 • Kan beställas med eller utan inbyggd elektrisk eftervärmare.
 • Aggregatet är tillverkat av aluzinkbelagd stålplåt med mellanliggande isolering.
 • Placeras i varmt utrymme, t.ex. tvättstuga, förråd eller grovkök.
 • Beställs i höger- eller vänsterutförande.
 • Har integrerade ljuddämpare på till- och avluftssidan.